1397© کلیه حقوق برای گل من و تو محفوظ است
بخوانید
خانهخانوادهبانوی من
بایگانی

احساساتى كه يك زن با مادر شدن پيدا مى كند تنها منحصر به اوست. زمانى كه مادر ميشوى مأموريتى جهت بقآء يك موجود زنده بر عهده ى توست.