آرشیوتکثیر سانتولینا

معرفی و تکثیر سانتولینا- گل من و تو
گل و گیاهگل و گیاه فضای بازگیاهان پوششی

معرفی و تکثیر سانتولینا

سانتولینا درختچه ای همیشه سبز هست که خاستگا آن نواحی معتدل تا گرمسیری است .گیاهان این جنس به راحتی از نواحی سرد و خشک تا گرم و مرطوب رشد میکنند.گیاهان استقرار یافته خشکی را به طور کامل تحمل میکنند.اما به شرطی که زهکش خاک خوب باشد،آبیاری مرتب را میپسندد.اگر گیاه تکی کاشت شود،هر گیاه به مقدار زیاد گسترش یافته و ممکن است از روی ساقه شاخه هایی به سمت بالا رشد کرده و یک حالت موجی به وجود آورند. سانتولینا رو قیچی کنید این گیاه را کوتاه و یا قیچی کرد تا یک سطح صاف و یکنواخت به وجود آید.گونه...