آرشیونحوه گل دادن کاکتوس

کاکتوس
فیلم آموزشیکاکتوس ها

تایم لپس جذاب گل دادن کاکتوس

خیلی از ماها فکر می کنیم کاکتوس گیاهی خشک و بی نشاط است اما در مواقعی خاص کاکتوس ها گل می دهند. در این ویدئو تایم لپسی را می بینیم که کاکتوس چگونه باز می شوند. شما در این ویدیو می توانید گل دادن انواع مختلف کاکتوس را مشاهده کنید. با ما همراه باشید با ویدیو های جدید www.golemanoto.ir...