محاسبه چربی بدن

محاسبه میزان چربی بدن

در صورت استفاده از گوشی تلفن همراه صفحه کلید را انگلیسی کنید.

ماشین حساب چربی بدن

require
require
require require
require  

چربی بدن شما ......

توضیحخانم‌هامردان
مقدار توصیه شده:20-25%8-14%
بزرگسالان در ایالات متحده، میانگین :22-25%15-19%
چاق :30+%25+%

درصد چربی بدن ایده‌آل برای زنان

همانوطر که میدانید برای محاسبه شاخص توده بدنی یا همان BMI زن و یا مرد بودن تاثیر چندانی در محاسبه شما ندارد ولی زمانی که موضوع محدوده درصد چربی بدن مطرح می شود، تفاوت هایی بین زنان و مردان وجود دارد.

درصدهای چربی بدن برای زنان در چند دسته مختلف قرار خواهد گرفت. برخی نمودارها درصدها را بر اساس دسته ها، مانند ورزشکاران و میزان قابل قبول، تقسیم بندی می کنند، در شرایطی که نمودارهای دیگر محدوده ها را بر اساس سن تقسیم بندی می کنند.

شورای ورزش آمریکا دارای یک نمودار درصد چربی بدن است که بسیار شبیه به نمودار شاخص توده بدنی بزرگسالان است زیرا سن را در نظر نگرفته و به دسته های زیر تقسیم می شود:

درصد چربی بدن بدون در نظر گرفتن سن
درصد چربی بدن بدون در نظر گرفتن سن در زنان

برای درصد چربی بدن ایده‌آل برای اساس سن، دستورالعمل های زیر برای درصد چربی بدن سالم در زنان ارائه شده است:

درصد چربی بدن با سن
درصد چربی بدن با سن در زنان

درصد چربی بدن ایده‌آل برای مردان

به طور کلی، مردان از نسبت چربی بدن به بافت بدون چربی کمتر نسبت به زنان برخوردار هستند، که تفاوت ها در محدوده درصدها را توضیح می دهد. تولید مثل در درصدهای بالاتر چربی بدن زنان نقش دارد.

با در نظر گرفتن این مساله، شورای ورزش آمریکا محدوده های زیر را برای درصد چربی بدن مردان ارائه کرده است:

درصد چربی بدن بدون در نظر گرفتن سن در مردان
درصد چربی بدن بدون در نظر گرفتن سن در مردان

برای درصد چربی بدن بر اساس سن نیز دستورالعمل های زیر ارائه شده است:

درصد چربی بدن با سن در مردان
درصد چربی بدن با سن در مردان