چگونه می توان یک جعبه کاغذی کوچک ساخت

جعبه کاغذی

ساخت جعبه کاغذی کوچک : با این آموزش می توانید جعبه کاغذی کوچک بسازید و برای هدیه دادن از آن استفاده کنید. با استفاده از این جعبه ها می توانید احساستون را به هدیه ای که برای دوست یا معشوق خود گرفتید، اضافه کنید. همچنین، این جعبه ها می توانند به عنوان جعبه عروسی به کار روند. برای ساختن این جعبه ها می توان از کاغذهای بسته بندی، یک مجله قدیمی، کاغذ موسیقی و یا حتی یک کتاب عکس دور انداخته شده از کتابخانه استفاده کرد. هر نوع کاغذی قابل استفاده خواهد بود. یک کار دستی کوچک بسازید تا دوستانتان احساس خاصی پیدا کنند، زیرا نه تنها برایشان هدیه ای گرفته اید، بلکه حتی جعبه ی آن را هم  خودتان ساخته اید.

 

جعبه کاغذی کوچک

 

وسایل مورد نیاز:

 

-مربعی از کاغذ به ضلع 81/2 اینچ (برای درب جعبه)

-مربعی از کاغذ به ضلع 81/2 اینچ (برای پایین جعبه)

– قیچی

 

وسایل مورد نیاز

 

مرحله اول:

کاغذ را به سمت داخل و از وسط تا کنید. سپس کاغذ را باز کنید، آن را 90 درجه بچرخانید و در جهت دیگر از وسط تا کنید.

 

مرحله اول ساخت جعبه کاغذی کوچک

 

مرحله اول ساخت جعبه کاغذی کوچک

 

مرحله دوم:

کاغذ را باز کنید و قسمت داخل آن را بالا قرار دهید. هر گوشه ی کاغذ را روی  نقطه ی مرکز تقاطع خط تا ها و در امتداد لبه ها قرار دهید.

 

مرحله دوم

 

مرحله دوم ساخت جعبه کاغذی کوچک

 

مرحله دوم

 

مرحله دوم

 

مرحله سوم:

یک لبه کاغذ تاشده را به نقطه مرکزی بکشید و در امتداد لبه قرار دهید. لبه دیگر کاغذ تاشده را هم به نقطه مرکزی بکشید و در امتداد لبه قرار دهید.

 

مرحله سوم ساخت جعبه کاغذی کوچک

 

مرحله سوم

 

مرحله چهارم:

دو تای آخر را باز کنید و کاغذ را 90 درجه بچرخانید. مرحله قبل را تکرار کنید و لبه های دیگر کاغذ را به نقطه مرکزی بکشید و در امتداد لبه قرار دهید.

 

مرحله چهارم

 

مرحله چهارم

 

مرحله چهارم

 

مرحله پنجم:

کاغذ تا شده را باز کنید تا مطابق شکل زیر شود. متوجه خواهید شد که خط تاهای شما در هر گوشه، مربع های کوچکی ایجاد ایجاد کرده اند. از یک طرف هر مربع تا زمانی که به خط تای عمودی برسید، برش دهید.

 

مرحله پنجم

 

مرحله پنجم

 

مرحله ششم:

دو لبه گوشه های مخالف را باز کنید.

 

مرحله ششم

 

مرحله ششم

 

مرحله هفتم:

دو طرف جعبه را بلند کنید و خط تاهای مربع برش خورده را به داخل تا کنید.

 

مرحله هفتم

 

مرحله هفتم

 

مرحله هشتم:

برای ایجاد بالای جعبه، قطعات گوشه ای را روی مربع های به داخل تا خورده، قرار دهید.

 

مرحله هشتم ساخت جعبه کاغذی کوچک

 

مرحله هشتم

 

مرحله هشتم

مرحله نهم:

مراحل 1 تا 8 را با یک قطعه دیگر از مربع کاغذی به ضلع 81/2 اینچ تکرار کنید تا پایین جعبه را بسازید.

 

مرحله نهم ساخت جعبه کاغذی کوچک

 

شما حتی می توانید اندازه این جعبه های کوچک بامزه را تغییر دهید، فقط مطمئن شوید که از یک مربع کامل استفاده می کنید.

مرحله نهم

 

امیدوارم از آموزش ساخت جعبه کاغذی کوچک لذت برده باشید.