محصولات پیشنهادی

خرید هیومیک اسید

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

خرید هیومیک اسید

هیومیک اسید چیست و چرا از آن استفاده میکنیم ؟

هیومیک اسید را میتوان در مکان های مختلفی یافت ولی عمده مکانی که میتوان محصول مرغوب و با کیفیت حاصل را جمع آوری کنیم مربوط به نقاطی است که زمان زیادی از از تجزیه بقایای گیاهان و حیوانات با مخلوطی از رطوبت و اکسیژن انباشت شده هرچه زمان بیشتری از آن گذشته باشد کیفیت بهتری خواهد داشت از انباشت این مواد بر روی هم بگذرد به ماده بوجود امده گیاخاک یا هوموس میگویند. هیومیک اسید از ترکیب هوموس که حاصل تجزیه مواد آلی میباشد با ترکیب تعدادی از اسیدها و کربوکسیل ها و فنولات میباشد.

این کود به دو صورت مایع و جمد مورد استفاده قرار میگیرد

امروزه بدیل اینکه انسان ها فعالیت های زیادی در راستای تخریب خاک انجام داده اند و این فعالیت ها سبب فرسایش و تضعیف شدن خاک گشته برای اینکه خاک مورد استفاده بتواند بستر مناسبی برای رشد گیاهان و محصولات با کیفیت شود میبایست غنی از مواد معدنی شود زیرا زمان زیادی میبرد تا خود خاک بتواند مواد مورد نیاز را از طریق تجزیه گیاهان تامین کند از تزریق هیومیک اسید این مواد ا تامین میکنیم .

مطالعه بیشتر