آرشیوآبیاری شمشاد

شمشاد رسمی - Euonymus
گیاهان پوششی

شمشاد رسمی و تکثیر آن

شمشاد رسمی گیاهی از جنس Euonymus در خانواده Celastraceae بومی ژاپن، کره و چین است که معمولا با عنوان دوک ژاپنی نیز شناخته می شود شمشاد رسمی از جمله گیاهانی است که در حال حاضر در اکثر باغها و فضاهای سبز از آن استفاده میشود. برگها سبز چرمی در برخی از ارقام ابلغ و نقره ای هستند. هرس پذیری آن باعث شده است از انواع مدر توجه در باغها و محوط سازیها به شمار رود. شمشاد رسمی در خاکهای غنی و ضعیف، در هوای گرم و خنک و حتی در سواحل دریا رشد می کند. تنها عیب شمشاد رسمی و...