آرشیوآنقوزه و بارداری

گل و گیاهگیاهان دارویی

نگاهی به خواص آنقوزه

آنقوزه یا آنغوزه گیاهی از تیره چتریان است. این گیاه به صورت علفی و چند ساله است. آنقوزه دارای گل هایی زرد رنگ و چتر مانند است که در انتهای ساقه ظاهر می‌شوند. چوپانان این گیاه را به نام «کماه» و «انگزاکماه» می‌شناسند که موردعلاقه گوسفندان است. دام را چاق می‌کند ولی گوشت گوسفند کمی بدبو می‌شود. آنقوزه بومی استپهای ایران و افغانستان است. با تیغ زدن یا قطع ریشه یا قسمت پایین ساقه گیاه در اواخر بهار، شیره بد بویی در طول تابستان خارج می‌شود که در مجاورت هوا به تدریج سفت می‌شود که همان آنغوزه است. این گیاه...