آرشیواحساس درد در گیاهان

آیا گیاهان نیز احساس درد می کنند ؟!
گل و گیاه

آیا گیاهان نیز احساس درد می کنند ؟!

گیاهان درد را احساس می کنند گیاهان احساس لامسه دارند و زمانی که برگ آن‌ها آسیب می‌بیند و یا جراحت برمی‌دارد، درد را احساس می‌کنند و از خود پاسخ دفاعی نشان می‌دهند. برای لحظاتی احساس فصل تابستان و بوی چمن، که تازه قطع شده را تداعی کنید. برای بسیاری از مردم این بویی دلنشین و لذت بخش می باشد. اما این عطر و بو، نشانه های یک داستان کاملاً متفاوت برای چمن است. بویی که ما را با چمن قطع شده پیوند می دهد، در واقع یک زجر و ناراحتی شیمیایی است که توسط گیاهان برای خواهش و التماس از...