آرشیواذیت شدن

چرا عیب دیگران آزارمون میده؟
روانشاسیسلامت

چرا عیب دیگران آزارمون میده؟

اذیت شدن با عیب دیگران : خیلی وقت ها شده که ما از عیب و کاستی که در دیگران اذیت شدیم و عیب دیگران آزارمون میده پس اگر شما هم با این مشکل مواجه شدین حتما این مطلب که توسط مشهید ابارشی آماده شده رو مطالعه کنید. اعتقاد به خرافات سالها پيش، خانومي براي روان درماني بهم مراجعه كرده بود، يه روزي تو يكي از جلساتش از همسر و مادر شوهرش به شدت عصباني و پر از غيظ بود. وقتي دليل اين خشم رو جويا شدم بهم گفت كه اخيرا تو خونه تكوني متوجه شده كه يه سري كاغذ با...