آرشیواز بین بردن موهای زائد

باید ها و نباید های لیزر مو زائد
مد و زیبایی

بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد که باید بدانید

باید ها و نباید های لیزر مو زائد : امروزه لیزر موهای زائد در بین روشهای متعدد از بین بردن موهای زائد بدن همچون اصلاح، کرم موبر و مواد شیمیایی، موم و شمع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. روشی دائمی و کم‌خطر که جایگزین رفتن مکرر به آرایشگاه‌ها و برداشتن موهای زائد بدن شده‌ است. قبل از انجام لیزر موهای زائدتان باید نکاتی را بدانید. در این مقاله سعی‌ می‌کنیم تمام نکات را بیان کنیم. باید بگوییم در بهترین حالت ممکن این احتمال وجود دارد که موهای لیزر شده دوباره رشد‌ کنند. امکان بازگشت 20 تا 30 درصدی موهای لیزر...