آرشیواسامی انواع گل شیپوری

نگهداری و تکثیر گل شیپوری
گل و گیاه آپارتمانی

نحوه نگهداری و تکثیر گل شیپوری در خانه + نکات مهم

گل شیپوری یکی از گل های بسیار زیبا می باشد که با برگ های بلند که دارای لکه های رنگی می باشد چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. زادگاه این گل زیبا جنوب آفریقا می باشد و گیاهی همیشه سبز می باشد. این گل بسیار زیبا در گلدان و محیط های آپارتمانی قابل نگهداری و تکثیر می باشد. گل شیپوری هلندی یکی از انواع این گل است که مناسب برای کاشت در باغچه و گلدان می‌باشد. فصل گلدهی این گونه، اواخر بهار و تابستان است. بخاطر ریزوم هایی که دارد گیاهی چند ساله می باشد. از...