آرشیواستفاده از خمیر دندان

خانه مندست ساز

چند روش شگفت انگیز برای استفاده از خمیر دندان

هنگامی که میکل آنژ به یک تخته سنگ نگاه کرد، این هنرمند، زیبایی بالقوه را درون آنچه که دیگران به عنوان یک سنگ گرانیت ساده می دیدند، درک کرد. به همین ترتیب، وقتی هنرمندان به خمیر دندان نگاه می کنند، این هنرمندان هنر و صنایع دستی، فرصت ها، ترفندها و راه های جدیدی را برای نوآوری وظایف و اشیاء روزمره می بینند. این چند روش شگفت انگیز برای استفاده از خمیر دندان شواهدی است که همه چیز - از نمک تا لیمو - دارای یک عملکرد دوم است.   از بین برنده لکه خمیر دندان نه تنها برای از بین...