آرشیواستفاده از روغن برای جلوگیری از کپک زدن رب

راه هایی برای جلوگیری از کپک زدن رب گوجه فرنگی
آشپزی

راه هایی برای جلوگیری از کپک زدن رب گوجه فرنگی

فریز کردن رب کار درستی است؟ معمولاً بعضی از خانم های خانه برای ماندگاری بهتر رب گوجه فرنگی و پیشگیری از کپک زدن، آن را در فریزر می گذارند ولی این کار درست نیست. در بسیاری از موارد، ایجاد آلودگی ها و کپک ها اجتناب ناپذیر است و به دلیل عوامل ثانویه به وجود می آیند. یکی از راهکارها برای رها شدن از شر کپک ها، این است که از هر نوع ماده غذایی، مقدار کمی بخریم، مثلاً قوطی های کوچک تر رب گوجه فرنگی را انتخاب کنیم و حتماً قبل از باز کردن درشان، به مدت کوتاهی آن ها...