آرشیواسهال کودکان

غذا مربوط به دوران اسهال بچه ها
غذای کودکان

غذا مربوط به دوران اسهال بچه ها

خیلی از بچه ها در دوران دندان در آوردن دچاراسهال می شوند. خیلی از بچه ها هم به دلایل دیگه ای دچار اسهال می شوند. کودکان از حدود هفت ماهگی شروع به دندان در آوردن می کنند و تا سه سالگی ۲۰ دندان در میارن. در زمان دندان درآوردن، کودک اشتهای خودش رو از دست میده. علت اصلی بی اشتهایی ملتهب شدن و پارگی لثه و درد در زمان بیرون آمدن دندان، این ناراحتی اغلب ۴ روز قبل از دندان در آوردن شروع، به مدت ۳ روز ادامه داره. اسهال ویروسی درمانهای ساده ای دارد. غذاهای نرم رو که به راحتی جویده می...