آرشیواسپری OC

اسپری فلفل | درمان فوری بعد از حملات اسپری فلفل
سلامت

اسپری فلفل | درمان فوری بعد از حملات اسپری فلفل

اسپری OC که به اسپری فلفل (Oleoresin Capsicum) شهرت دارد معمولاً توسط مأموران پلیس و نیروی انتظامی برای ترساندن و عقب نشاندن مهاجمان و مجرمان استفاده می‌شود. اسپری فلفل نوعی اسپری اشک آور است که با تحریک چشم و اختلال در دید، برای ناتوان کردن افراد مهاجم و بازدارندگی حیوانات وحشی به کار برده می‌شود. دارای تاثیر کوتاه مدت اما قوی است و اصولا افراد معمولی نیز از آن استفاده می کنند مخصوصاً مخصوصاً آنهایی که تنها سفر می‌کنند یا کسانی که به گردش در طبیعت می‌روند و می‌خواهند از حمله حیوانات درنده در امان باشند. اسپری OC - اسپری فلفل...