آرشیواشک

شما زیبا هستید بدور از هرچیزی که فکرش را بکنید
روانشاسی

شما زیبا هستید بدور از هرچیزی که فکرش را بکنید

نشانه های بسیار زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه شما زیبا هستید، خیلی بیشتر از این که شما فکرش را هم بکنید و اینها هیچ ارتباطی با آرایش، وزن و قد و لباس و کیفی که در دست میگیرید ندارد. زیبایی از درون شما ایجاد می شود و من به شما این قول را می دهم که شما هر روز بدون این که بدانید و تلاشی یکنید کارهایی که کنید که ثابت میکند شما چقدر زیبا هستید. اگر میخواهید با جمله‌ای کسی را مجذوب خود کنید، اگر برای باور داشتن خودتان نیاز به کمک دارید، به خواندن ادامه دهید تا ببینید شما...