آرشیواضطراب جدايى کودکان

اضطراب جدايى در کودکان
خانوادهکودکان

اضطراب جدایی در کودکان

شايد بشه گفت يكى از حساس ترين مباحث در ارتباط با خردسالان مقوله اضطراب جداييه ! در این مطلب به بررسی مقوله اضطراب جدایی در کودکان می پردازیم، با گل من و تو همراه باشید. اضطراب جدایی یا اختلال اضطراب جدایی؟ نكته مهمى كه در ابتداى اين بحث نياز به يادآورى داره اينه كه ؛ ما يك اضطراب جدايى داريم و يك " اختلال اضطراب جدايى" كه در سنين بيش دبستانى ديده ميشه و اين دو با يكديگر متفاوتند كه در فرصتى مناسب به شرح مورد دوم خواهم پرداخت. حالت درماندگى كودك شيرخوار به هنگام جدايي از مراقب اوليه از...