آرشیواموزش دوخت روکش فرمان ماشین

روش دوخت روکش فرمان ماشین
خیاطی

روش دوخت روکش فرمان ماشین به همراه آموزش تصویری

دوخت روکش فرمان ماشین : مجهزسازی تنها برای لباس و خانه نیست. حتی ماشینها نیاز به تجهیزات دارند. چرا نباید فضای داخلی ماشینتان با پوشش فرمان دست دوز زیبا و رنگارنگی زینت‌ داده‌ شود؟ نه تنها سبک جالبی به فضای خسته‌کننده می‌دهد، بلکه دستهایتان هم راحت‌تر خواهندبود. حتما در تابستان فرمان داغ ماشین را گرفته‌اید و در زمستان دستهایتان به فرمان ماشین یخ‌زده‌ است. روش دوخت روکش فرمان ماشین بسیار راحت بوده و سریع آماده‌می‌شود. فقط کافیست دست‌ به‌ کار‌ شوید. مواد لازم برای دوخت روکش فرمان ماشین: متر نواری پارچه کتان قیچی تیز کش سه و نیم سانتیمتری سنجاق...