آرشیوانتخاب خوب جهیزیه

باید و نبایدهای تهیه جهیزیه عروس
سبک زندگی

باید و نبایدهای تهیه جهیزیه عروس

کلمه ازدواج همیشه برای تمامی خانواده ها شیرین و شادی آور بوده است. ولی با شرایط اقتصادی امروزه تهیه جهیزیه باعث نگرانی خیلی از خانواده ها شده است. جهیزیه همان وسایلی است که برای شروع زندگی مشترک تهیه می‌شوند. هرچند از نظر عرفی و آن‌چه رایج است معمولا خانوادۀ عروس بخش بیشتر این وسایل را خریداری می‌کنند؛ اما از نظر قانونی چنین اجباری وجود ندارد. البته فهرست جهیزیه عروس و تعداد و انواع اقلام در آن، برای بسیاری خانواده‌ها و طی سالیان متمادی نشانه‌ای از جایگاه و ارزش اجتماعی و اقتصادی خانوادۀ عروس بوده است؛ اما اگر به هدف اصلی...