آرشیوانواع گیاهان تمیز کننده

گیاهان تمیز کننده
خانه منخانواده

گیاهان تمیز کننده برای کاربردهای خانه‌داری

گیاهان تمیز کننده به گیاهان تمیز کننده هوا محدود نیستند. تعدادی از گیاهان معمولی و حتی گیاهان آپارتمانی نیز دارای خواص تمیزکنندگی اجسام و اشیا هستند که در ادامه با برخی از آن‌ها آشنا می‌شوید. با گل من و تو همراه باشید. برخی از گیاهان تمیز کننده و کاربردهای آن‌ها گیاهان تمیزکننده می‌توانند جایگزین پاک‌کننده‌های شیمایی و عاری از برخی اثرهای زیان‌بار آن‌ها بر انسان و محیط‌زیست او باشند و نیز ازنظر مادی، باعث صرفه‌جویی مالی نیز بشوند. بابونه: اگر گیاه بابونه را مانند چای، دم کرده و سرد کنید، خاصیت قارچ‌کش خواهد داشت و می‌توانید از آن در نقاط...