آرشیوبارهنگ و کاهش هموروئید

گل و گیاهگیاهان دارویی

آشنایی با فواید و خواص بارهنگ برای بدن

بارهنگ، ذنب الفار، لسان الحمل یا بارتنگ گیاهی چندساله و از تیره بارهنگیان می باشد. این گیاه به صورت پایا، بی کرک یا کمی کرکپوش با بن و ریشه‌ای کوتاه است. برگ‌های گیاه بارهنگ تماماً طوقه‌ای، تخم مرغی پهن با ۹–۳ رگبرگ قوی و برجسته، کامل یا در حاشیه سینوسی، بی کرک یا کرکپوش، دارای دمبرگ نسبتاً بلند هستند. گل‌های این گیاه به رنگ سبز متمایل به قهوه‌ای هستند. زمان گلدهی بارهنگ اردیبهشت تا شهریورماه است. بارهنگ گیاهی دائمی است که تصور می‌شود از اروپا و آسیا نشئت گرفته و اکنون در تمام دنیا کشت می‌شود. تمام قسمت‌های این گیاه...