آرشیوبازسازی رابطه عشقی

بازسازی یک رابطه - بازسازی رابطه
روانشاسیسلامت

چگونه دوباره یک رابطه را بازسازی کنیم؟

بازسازی یک رابطه : اگر شما هم جزو افرادی هستید که دوست دارید رابطه از بین رفته را دوباره بازسازی کنید باید به نکاتی توجه کنید که میخواهیم به صورت خلاصه به آنها اشاره کنیم و امیدوارم که مفید فایده باشه. گاهی طرف مقابل شما انتظاراتی دارد که برآورده نمیشود این انتظارات مادی یا جنسی نیست این نیاز ها ناخود آگاه هست که اهمیت زیادی دارد. نیاز هایی مانند احساس امنیت در زنان، نیاز هایی مانند احساس وفا داری برای مردان، حمایت کلامی، احساس همبستگی، پشتیبانی، احیای رابطه. علت ترک کردن 🔼️در شرایطی که میتوانید تلاش کنید و ارتباط خود را محکم کنید جوری که...