آرشیوباور غلط در مورد شیر گاو

5 باور اشتباه درباره شیر گاو
تغذیهسبک زندگی

5 باور اشتباه درباره شیر گاو

مطالعات بحث برانگیز بسیاری درباره لبنیات وجود دارند، و این که به نتایج کدام یک باور داشته باشیم، دشوار است. با این وجود، باورهایی اشتباه درباره شیر گاو وجود دارند که نباید توجهی به آنها داشته باشید. عصر ایران به نقل از "کر۲" نوشت: افراد بسیاری شیر را یکی از ارکان اصلی رژیم غذایی خود برای حفظ سلامت مطلوب در نظر می‌گیرند. اما این شرایط می‌تواند بیشتر بر اساس باورهایی که از پشتیبانی علمی قوی برخوردار نیستند، شکل گرفته باشد. کودکان برای رشد به شیر گاو نیاز دارند یکی از توصیه‌های والدین به کودکان مصرف شیر فراوان است زیرا بر...