آرشیوبراق کردن جواهرات نقره استرلینگ

خانه مندست ساز

براق و تمیز کردن جواهرات نقره استرلینگ

جواهرات نقره استرلینگ تمایل به تیره و کدر شدن دارند. قرار گرفتن در معرض نور و هوا منجر به تیره شدن آن ها می شود، همچنین چربی موجود در پوست یا سایر مواد شیمیایی که می توانند در تماس با نقره قرار بگیرند، سبب تیره شدن آن می شوند. نقره فلز نرمی است. بنابراین تمیز کردن آن باید با دقت انجام شود تا از خراشیده شدن سطح آن جلوگیری شود. با تمیز کردن و صیقل دادن مناسب، جواهر درخشندگی و براقیت خود را دوباره به دست می آورد. نگهداری مناسب جواهر از تیره و کدر شدن بیشتر آن در زمانی...