آرشیوتاثیرات مصرف ماریجوانا

تبعات مصرف ماریجوانا در نواجان ها
خانواده

تبعات مصرف ماریجوانا در نوجوان ها

توصیه میکنم این مطلب رو والدین چندین بار بخونن تا آگهی کاملی در خصوص ماریجوانا داشته باشند، در این مطلب در خصوص تاثیرات اسن گیاهان بر نوجوانان صحبت خواهیم کرد، گل من و تو را در ادامه همراهی کنید. مصرف ماریجوانا و ارتباط آن با مصرف مواد نتيجه يه تحقيق در دانشگاه مونترال كانادا نشون ميده كه اگه نوجووني قبل از پونزده سالگي ماريجوانا (علف، ويد، گل، حشيش) استفاده كنه احتمال اينكه در آينده دچار سومصرف مواد بشه نزديك به هفتاد درصده. درحاليكه اگه بعد از پانزده سالگي مصرف ماريجوانا آغاز بشه، احتمال اعتياد به مواد، ٤٤ درصد ميشه. در...