آرشیوتار

چگونه خانه ای بدون عنکبوت داشته باشیم
سبک زندگی

چگونه خانه ای بدون عنکبوت داشته باشیم

باز هم عنکبوت! دوست داشتن عنکبوت‌ها سخت است! آنها چندش آورند، در گوشه و کنار پنهان می‌شوند و برخی از آنها خیلی سمی هستند. اگر می‌خواهید بدانید چگونه باید آنها را از وسایل خانه دور نگه دارید و از تار تنیدن آنها در همه جا جلوگیری کنید، به خواندن ادامه دهید. با اینکه شاید از آنها خوش‌تان نیاید، عنکبوت‌ها فواید بسیار دارند. آنها خیلی از آفات معمول را از گیاهان‌مان دور نگه می‌دارند، در واقع آنها این آفات را شکار می‌کنند. اما این هم دلیل نمی‌شود که به آنها اجازه دهیم در خانه و زندگی‌مان بپلکند. با تمیز و پاکیزه...