آرشیومهمترین اولویت های زندگی

همسرم باید اولویت اول زندگی من باشد
روانشاسی

همسرم باید اولویت اول زندگی من باشد

موضوعی مهمی که برای زوجین جوانی که در ابتدای زندگی مشترک خود قرار دارند، در خصوص اولویت بندی و کانون زندگی مشترگ است. روی صحبت ما با زوجینی است که قانون زندگی مشترگ و اولویت اول آن، همسرشان نیست! سوال این است که اگر قرار بود همسرتان در اولویت اول قرار نگیرد پس چرا ازدواج کردید؟ شما می توانستید ازدواج نکنید و در کنار خانواده باشید. همسرم باید اولویت اول زندگی من باشد هنگامی که شما فردی را برای ازدواج انتخاب می کنید یعنی باید بقیه عمرتان را با او به عنوان دوست داشتنی ترین فرد زندگیتان سپری کنید. همچنین...