آرشیوپرورش سینره

نوروز و گل سینره
گل و گیاه

نوروز و گل سینره

گیاه سینره از اواخر زمستان تا اوایل بهار گل می دهد و گیاه یکساله تا دو ساله است. گل سینره مشابه گل میناست و در رنگ های آبی، صورتی، بنفش، سفید و یا دو رنگ وجود دارد. زمانی که همه گل ها باز شدند، در مدت کوتاهی گل دهی تمام می شود. سینره گیاهی است که همه ما را به یاد بهار می‌اندازد و با گل‌های زیبای خود خانه های نوروزی ما را طراوت می‌بخشد. می‌خواهید پرورش آن را یاد بگیرید تا آن را برای مدت بیشتری در خانه داشته باشید؟ ممکن است خیلی از ما در اول بهار گیاه...