آرشیوپیش بینی کردن طلاق

عامل پیش بینی کننده طلاق - تحقیر کردن همسر
خانوادهروانشاسی

مهمترین عامل پیش بینی کننده طلاق

حتما این مطلب رو بخونید تا به برخی نشانه هایی که سخت میشه زن و شوهر رو کنار هم نگه داشتو بدونید یعنی مهمترین عامل پیش بینی کننده طلاق رو متوجه بشین. جان گاتمن، استاد زوج درماني دانشگاه واشنگتن در يكي از سخنراني هاش ميگه: بعد از سالها مطالعه روي زندگي زوجها به جايي رسيدم كه با ديدن پنج دقيقه از مشاجره يه زوج مي تونم بگم كه آيا كارشون به طلاق مي كشه يا نه؟ وقتي ازش ميپرسن چطوري ميفهمي؟ ميگه مهمترين فاكتوري كه پيش بيني كننده طلاقه تحقير، تخريب و بي ارزش كردن طرفه مقابله. تحقیر کردن همسر...