آرشیوگیاه دم اسب چیست

گل و گیاهگیاهان دارویی

نگاهی به فواید و خواص گیاه دم اسب

گیاه دم اسب قدمتی حدود دویست و هفتاد میلیون سال دارد و در اروپا و چین استفاده می شود. این گیاه در فارسی به نام های «دم اسبی»، «دم اسب» و «علف هفت بند» شناخته می شود. از آنجایی که این گیاه دارای مقادیر فراوانی سیلیس می باشد به نام سیلیس نیز شناخته می شود. دم اسب به صورت خودرو می باشد و در ایران در نواحی شمالی رشد می کند. این گیاه دارای دو نوع ساقه ی هوایی می باشد، ساقه ای به رنگ قرمز که در اوایل بهار می روید و دیگری ساقه ای نازا، به رنگ سبز...