آرشیو8 لیوان آب

8 لیوان آب ؟؟؟
زندگی سالم

روزی 8 لیوان آب ؟ درست یا غلط

احتمالا شما هم در مورد 8 لیوان آب که باید هر فرد روزانه مصرف کند شنیده اید. این مقدار معادل نیم گالون (2 لیتر) آب می باشد. آیا واقعا باید روزی 8 لیوان آب نوشید؟؟!! منبع قاعده نوشیدن 8 لیوان آب از کجاست؟؟؟ یکی از توصیه هایی که به ما می شود این است که روزی بین ۶ تا ۸ لیوان آب بنوشیم. این ها توصیه های پزشکی بودند که برای مدت ها، جامعه پزشکی بر آن تاکیید داشتند و نتایج آن در وب سایت اِن اِچ اِس نیز به انتشار رسیده بود. اما اگرچه نوشیدن میزان کافی آب برای...