آرشیوEchinofossulocactus

اچینوفسولو کاکتوس و شرایط نگهداری آن
گل و گیاه

اچینوفسولو کاکتوس و شرایط نگهداری آن

اچینوفسولو کاکتوس... زیستگاه اصلی اچینوفسولو کاکتوس ، پهنه های شمالی ، مرکزی و غرب مکزیک است . ساختار ظاهری این جنس به صورت گرد کروی تا استوانه ای کوتاه به رنگ خاکستری مایل به سبز و بدنه آن دارای شیارهای مواج یکدست ، می باشد . آرئولهای کوچک آنها به فاصله ٤ سانتیمتر از هم قرار دارند و دارای ٤ تا ٢٠ خار شعاعی و ١ تا ٤ خار مرکزی به رنگهای سفید ، زرد و قهوه ای هستند . گل آنها کوچک و قطر انتهایی آن به ٥.٢ تا ٥.٣ سانتیمتر میرسد . طیف رنگی گلها سفید ، کرم...