موز صورتی

موز صورتی
موز صورتی

موز یکی از خوشمزه‌ترین میوه های جهان است و دارای خواص بیشماری می باشد. اصولا اکثر موزها به رنگ زرد می باشند. ولی در بخش هایی از آسیا موزهایی وجود دارند که به رنگ صورتی می باشند. موز صورتی گیاهی از خانواده موز می باشد که دارای بذر است. حالا چرا موزصورتی؟؟؟ چون میوه های این گیاه به رنگ صورتی می باشد.

از این گیاه به دلیل زیبایی گل‌ها و میوه‌ها، در باغ ها به عنوان گیاه زینتی نیز استفاده می‌شود. این گیاه بومی هند و بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا است. این گیاه اغلب به عنوان گیاهی زینتی کشت می‌شود.

خصوصیات موز صورتی

خصوصیات موز صورتی
خصوصیات موز صورتی

موز صورتی گیاهی است کوچک و مخصوص نواحی گرمسیری. با وجود بزرگ بودن برگ ها، فرم کلی درخت کوتاه بوده و به عنوان گیاهی کوچک دیده می شود. دارای میوه های صورتی و کرکدار هستند این میوه های روی شاخه های گلدار که به صورت خوشه آذین بندی شده اند به وجود می آیند. اغلب این گیاه به صورت زینتی کشت می شود ولی میوه های آن نیز خوراکی و شیرین و نرم هستند. بذرهای این گیاه به حدی سخت می باشند که می تواند دندان را هم بشکند.

شرایط محیط برای رشد موز صورتی

شرایط محیط برای رشد موز صورتی
شرایط محیط برای رشد موز صورتی

موزصورتی مخصوص نواحی گرمسیری می باشد در دمای زیر 32 درجه برگ هایش از بین می رود ولی در صورت گرم شدن مجدد هوا دوباره رشد می کند.

آبیاری منظم برای رشد موزصورتی ضروری می باشد.

نیاز نور کامل همراه با گاهی سایه دارد.

تکثیر موز صورتی

تکثیر موز صورتی
تکثیر موز صورتی
تکثیر این گیاه از طریق کشت بذرها، تقسیم ریزوم ها، غده ها و یا ریشه جوش صورت می گیرد.
بذرها پس از چند ماه جوانه می زنند. و برای جوانه زنی به خاک گرم با دمای حدود 75 تا 85 درجه فارنهایت و مرطوب نیاز دارند.
فاصله بین گیاهان نیز برای کشت باید حدود 90 تا 120 سانتیمتر باشد