گل و گیاه آپارتمانی

شرایط نگهداری سینگونیوم صورتی

گیاه سینگونیوم صورتی که یک گیاه آپارتمان میباشد و عده ای از دانشمندان گفته اند علاوه بر زیبایی خواصی دارد که میتوان از ان برای دارو های سرطانی نیز استفاده نمود . ...