وجود منافذ گلدان چرا مهم است؟

اهمیت منافذ گلدان برای گیاهان

شاید شما هم در خصوص اهمیت منافذ در گلدان شنیده باشید ، وجود منفذ کف گلدان برای خروج آب اضافی ناشی از آبیاری بسیار ضروری است برخی از افراد تصور میکنند که میتوان تا حدی آب به گیاه داد که ریشه ها استفاده کنند و مقدار اضافی باقی نماند تا از منافذ گلدان خارج شود اینکار کاملا اشتباه است

آنچه در این مطلب مطالعه میکنید:

علل اهمیت منافذ گلدان

 اولا با چنین روشی ریشه های گیاه سیراب نمیشوند
دوما با خروج آب اضافه املاح اضافی موجود در خاک گلدان نیز خارج میشود باقی ماندن این املاح و عدم خروج ان در بین ذرات خاک منجر به مسئله ای بنام خاک شور(خاکهای با مقدار املاح اضافه)میشود در چنین خاکی حتما به ریشه های گیاه اسیب میرسد و حتی ممکن است ریشه های گیاه از بین بروند دقیقا مثل حالتی که یا به گیاه کم آب داده باشیم یا از کودهای گیاهی بیشتر از نیاز گیاه استفاده کرده باشیم
بنابراین آبیاری کافی خاک گلدان و خروج آب اضافی از منافذ کف گلدان بسیار مهم است
وجود منافذ کف گلدان به این معنی نیست شما هر مقدار آب به گیاهان بدهید آب اضافی خارج میشود و مشکلی برای گیاه پیش نمی اید آبیاری بیش از اندازه میتواند به گیاه اسیب برساند
اما بکارگیری خاک با زهکش مناسب و منافذ گلدانی موجب به تاخیر افتادن ظهور مشکلات ناشی از آبیاری زیاد میشود ولی از ان جلوگیری نمیکند

روش صحیح ایجاد منافذ گلدان

برای اینکه منافذ انتهایی گلدان بهترین کارایی را داشته باشند وجود منافذ برای خروج اب اضافی کافی نیست بلکه قبل از کاشت گیاه می بایست که بر روی منافذ قلوه سنگهایی کوچک قرار داد تا این منافذ در اثر ابیاری خاک گلدان بسته نشود بر روی قلوه سنگها ریختن مقداری سنگریزه میتواند به جلوگیری از پایین رفتن ذرات خاک و خروج انان از منافذ گلدانی کمک کند