درست کردن کیسه قابل استفاده مجدد برای حمل مواد غذایی

درست کردن کیسه قابل استفاده مجدد برای حمل مواد غذایی
درست کردن کیسه قابل استفاده مجدد برای حمل مواد غذایی

آیا آماده پیوستن به جنبش ضایعات صفر هستید؟ آیا کیسه های پلاستیکی حمل مواد غذایی تان، در حال تلاش برای گرفتن کل خانه شما هستند؟ آیا آن ها را داخل کابینت ها و گنجه ها انداخته اید که هر بار که درب کابینت یا گنجه را باز می کنید روی پایتان می افتند؟ به نظر می رسد زمان آن است که به جای این کیسه ها از کیسه های قابل استفاده مجدد برای حمل مواد غذایی استفاده کنیم. برای درست کردن این کیسه های سازگار با محیط زیست، نه تنها می توان از پارچه ای که قبلا داشتید استفاده کنید، بلکه می توانید از حوله ظرفشویی هم استفاده کنید.

 

مواد و وسایل مورد نیاز :

– حوله ظرفشویی مقرون به صرفه یا یا یک قطعه ی 28 18x اینچی از پارچه سبک

– سنجاق مستقیم

بنر گل من و تو

– سنجاق قفلی

– یک یارد طناب پنبه ای نازک

 

مواد و وسایل مورد نیاز
مواد و وسایل مورد نیاز:

مرحله اول:

برای درست کردن یک روکش برای طناب، 3/4 اینچ از یک لبه کوتاه حوله ظرفشویی را به سمت طرف چپ آن تا کنید. سنجاق بزنید و بدوزید. فرایند را با لبه کوتاه دیگر حوله ظرفشویی تکرار کنید.

 

مرحله اول
مرحله اول

 

مرحله اول
مرحله اول

 

مرحله دوم:

در دومین مرحله درست کردن کیسه قابل استفاده مجدد ، حوله ظرفشویی را به صورت نصف تا کنید به طوری که طرف های راست پارچه روی هم قرار بگیرند و دو روکشی که تازه دوختید روی هم منطبق شوند. سنجاق بزنید و در امتداد دو طرف بدوزید.

 

مرحله دوم:
مرحله دوم

 

مرحله دوم
مرحله دوم

 

مرحله سوم:

یک سنجاق را به طناب وصل کنید و آن را از میان روکش عبور دهید. طناب را از میان روکش بکشید تا در هر دو طرف یکسان باشد. در هر انتها یک گره بزنید تا از لغزیدن طناب به سمت عقب در روکش جلوگیری کنید.

 

مرحله سوم:
مرحله سوم

 

مرحله سوم
مرحله سوم

 

مرحله سوم
مرحله سوم

 

مرحله چهارم:

 در مرحله چهارم درست کردن کیسه قابل استفاده مجدد برای حمل موادغذایی، فقط کافی است که سمت راست کیسه را بیرون آورید.

 

مرحله چهارم:
مرحله چهارم

 

مرحله پنجم:

دوباره و دوباره و دوباره کیسه را پر کنید و از خرید خود لذت ببرید!

 

مرحله پنجم:
مرحله پنجم

 

مرحله پنجم:
مرحله پنجم

 

مرحله پنجم:
مرحله پنجم

 

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.