شمشاد رسمی و تکثیر آن

شمشاد رسمی - Euonymus
شمشاد رسمی - Euonymus

شمشاد رسمی گیاهی از جنس Euonymus در خانواده Celastraceae بومی ژاپن، کره و چین است که معمولا با عنوان دوک ژاپنی نیز شناخته می شود

شمشاد رسمی از جمله گیاهانی است که در حال حاضر در اکثر باغها و فضاهای سبز از آن استفاده میشود. برگها سبز چرمی در برخی از ارقام ابلغ و نقره ای هستند.

هرس پذیری آن باعث شده است از انواع مدر توجه در باغها و محوط سازیها به شمار رود.

بنر گل من و تو

شمشاد رسمی در خاکهای غنی و ضعیف، در هوای گرم و خنک و حتی در سواحل دریا رشد می کند. تنها عیب شمشاد رسمی و از آفات و بیماریهای آن آلودگی به شپشک سفید در آب و هوای مرطوب است که شاخه های نرم و آبکی انتهایی را آلوده می سازد و بعد به سرعت برگ های پایین گسترش می یابد.

کاربرد این درختچه در فضای سبز به عنوان زمینه سبز، دیواره سبز در کنار پیاده رو ها و هیابان به عنوان سد کننده عبور و مرور، سد کننده بصری، کنترل کننده و جاذب سر و صدای ترفیک و گرفتن گرد و غبار و خار و هاشاک وردوی به محوطه چمن کاریها است.

مشخصات شمشاد رسمی

تکثیر شمشاد رسمی

ارتفاع آن در طبیعت به ۴ متر هم میرسد. برگهای آن براق چرمی و سبز تیره بوده و به شکل وار تخم مرغی با دندانه های کوتاه در لبه می باشد. گل آزین گرزن آن به طول ۵ سانتی متر و گلهای آن سبز مایل به سفید است و در وسط بهار ظاهر می شود شمشاد رسمی میوه های صورتی ونارنجی دارد.نوع گیاه درختچه زینتی همیشه سبز است.

کوددهی

می‌توان به میزان ۵ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار، از اردیبهشت تا شهریور به این گیاه کود داد.

روش تکثیر شمشاد رسمی

برای تکثیر شمشادرسمی، از اواسط بهارتا اوایل تابستان، قلمه های انتهایی ساقه را به اندازه ۵/۷سانتیمتر ، با یک چاقوی تیز، جدا کنید.انتهای آنهارا در پودر هورمون ریشه زایی فروببرید ودر گلدانی باقطر دهانه ۱۴سانتیمتر، حاوی کمپوست مخصوص بذر وقلمه بکارید وبا کیسه پلاستیکی شفاف روی قلمه را بپوشانید.و قلمه ها را تا زمان ریشه دهی یعنی ۲۲ ماه سانتیگراد ونور مناسب نگاه دارید. سپس آنهار ا به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی، بکارید. در فرمهای ابلق گیاه، بسیار اهمیت دارد که در قلمه گیری، از شاخه هایی که برگهایشان فرم ابلق خود را از دست داده اند، جهت ازدیاد، استفاده نشود. حتی زمانی که گیاه رشد کافی کرده، ضروری است ساقه هایی را که رنگ برگهایشان سبز خالص می شود، به محض ظهور حذف نمایید.

شرایط نگهداری از شمشاد رسمی

شمشاد رسمی به نور متوسط تا زیاد، هوای خنک، آبیاری معمولی، رطوبت۵۰تا ۷۰ درصد وخاک قلیایی احتیاج دارد.