پرتقال زینتی

پرتقال زینتی
پرتقال زینتی

پرتقال زینتی (Citrus Mitis) که در بعضی مراجع با نام علمی Citrofortunella mitis معرفی شده است، یک درختچه میوه همیشه سبز مینیاتوری در خانواده ( مرکبات)Rutaceae است و به طور معمول به عناوین calamondin ، Musk lime، پرتقال پاناما و پرتقال چينی نامیده می شود.

این گیاه بومی فیلیپین و بخش هایی از چین است و در سراسر آسیای جنوب شرقی ، هند ، هاوایی ، هند غربی و مرکزی و شمال آمریکا پخش شده است.

لازم اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ که اﻳﻦ ﮔیاه اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﮋاد ﭘﺮﺗﻘﺎﻟهای ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺠهت ﺧﺼﻮﺻیات ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮش وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ آنهاﻧﺪارد.

بنر گل من و تو

مشخصات درختچه پرتقال زینتی

شاخه های این گیاه کاملا باریک و اندکی خاردار است و ریشه عمودی اصلی بسیار عمیق است.

این گیاه همیشه سبز پر پشت ، با تاج متراکم دارای تیغ های کوتاه و چندین شاخه است. دارای برگ های 5 تا 10 سانتی متری با دمبرگ بالدار است. این درختان می توانند تا 6 متر نیز بلند شوند اما معمولا کوچکترند

میوه های کوچک آن به رنگ نارنجی روشن و گرد در حدود 4 سانتی قطر دارند و کمی ترش و اسیدی میباشند.

این گیاه زینتی برای کاشت در باغها و در گلدان در پاسیو و تراس نگهداری میشود و در فصل بهار و تابستان شکوفه بسیار معطر و سفید رنگ آن نمایان میشود.

پرتقال زینتی
پرتقال زینتی

از اﻧﻮاع ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ ﮔیاه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬

‫١ ـ ﭘﺮﺗﻘﺎل زﻳﻨﺘﻲ میتیس ‪ :Citrus mitis‬ﺑﺎ ﺑﺮﮔهای ﺳﺒﺰ ﺷﻔﺎف زﻳﺒﺎ

٢ ـ لیمو زﻳﻨﺘﻲ ‪ : Citrus limon‬ﺑﺎ ﺑﺮگهای ﺑﺰرگ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و‬ ‫ﮔﻠهای ﺳفید

نیاز های پرتقال زینتی

این درختچه می تواند سایه نسبی را تحمل کند، اما برای تولید گل و میوه خورشید کامل را میطلبد

پرتقال زینتی همچون بسیاری از درختان مرکبات کاملا خشکسالی را متحمل است ، اما آنها باید در طی دوره های طولانی مدت خشکی در فواصل زمانی مشخص، عمیقا سیراب شوند

در‬ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺘﻤﺄ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻨﻚ و ﭘﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔیرد . در اواﻳﻞ‬ ‫ﺑهار ﺑهتر اﺳﺖ ﮔﻠﺪان را در هوای ﺁزاد ﻗﺮار داد‬ ‫ﺗﺎ ﺣﺸﺮات ﻋﻤﻞ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ را ﺑﻄﻮر ﻃﺒیعی اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮاردادن‬ ‫ﮔﻠﺪان درﺧﺎرج از اﻃﺎق اﻣﻜﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‬ ‫و ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ اﻧﺠﺎم ﮔیرد ﺗﺎ ﮔﻠها ﺑﻪ ﻣیوهﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ . در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑهتر اﺳﺖ‬ ‫ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن گیاه را در هوای ﺁزاد ﻧﮕهداﺷﺖ و گهگاه ﺑﻪ آن کود داد .‬

خاک سبک زهکشی شده و قلیایی مناسب کاشت پرتقال زینتی است و اگر بهترین ترکیب خاک را میخواهید از مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، دو قسمت ماسه شسته و یک قسمت تورب خاک استفاده نمایید

نکاتی که برای میوه دهی پرتقال زینتی باید انجام دهید

برای مطمئن شدن در مورد پیدایش میوه، پس از باز شدن گل، بهتر است با یک برس، دانه های گرده را روی مادگی بمالید تا عمل تلقیح صورت گیرد، گاهی یکسال طول می کشد تا میوه در آید.

پرتقال زینتی
پرتقال زینتی

از میوه های پرتقال زینتی چه استفاده ای میتوان کرد؟

میوه های پرتقال زینتی با طعم ترشی که دارند، در درجه اول برای پخت و پز استفاده می شود و به ندرت به صورت خام مصرف میشود. همچنین در تهیه ترشی و مربا نیز از آن استفاده میشود.

‫ﮔﻠﺪاﻧﻲ ﺑﺎ گیاه ﺣﺎوی ﭘﺮﺗﻘﺎﻟهای کوﭼﻚ و زﻳﺒﺎ اﺻﻮﻻ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟهت‬ قیمت ارزان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ هدﻳﻪ ارزﻧده ای ﺧﻮاهد ﺑﻮد .‬

تکثیر پرتقال زینتی

تکثیر این گیاه به دمای نسبتاً بالا، به مدت طولانی و کنترل محیطی دقیق برای رشد نیاز دارد. بهترین زمان تکثیر اواسط بهار تا اوایل تابستان می باشد. قلمه های ساقه ای به اندازه 15 – 10 سانت را با قیچی باغبانی و یا سرشاخه زنی جداکنید، ابتدا در پودر هورمون ریشه زایی فروبرده و سپس هر قلمه را در گلدان کوچکی حاوی ماسه بادی و یا کمپوست مخصوص قلمه و بذر بکارید. قلمه ها را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و دور از تابش مستقیم خورشید در دمای 21 درجه سانتی گراد به مدت دو ماه یا کمی بیشتر جهت ریشه دهی قرار دهید. پس از ریشه دهی، کیسه پلاستیکی را بردارید تا گیاه از محیط کنترل شده جدا و در محیط طبیعی به رشد خود ادامه دهد.