آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری را جدی بگیرید

آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری را جدی بگیرید
آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری شامل چه آزمایش‌هایی میشه؟
در سه ماهۀ اول بارداری، متخصص زنان، آزمایش‌های غربالگری را برای شما درخواست خواهد کرد تا وضعیت جنین از نظر نقص های ژنتیکی بررسی شود.

آزمایش غربالگری مضر است؟

این آزمایش‌ها برای جنین هیچ ضرری ندارد و معمولاً شامل یک آزمایش خون و یک سونوگرافی ‌است. اگر نتیجۀ این نوع آزمایش‌های غیرتهاجمی ‌طبیعی نباشد، انجام آزمایش‌های دیگر به شما توصیه می‌شود. انجام آزمایش‌های غربالگری در سه ماهۀ اول به مادر کمک خواهد کرد تا در صورت احتمال وجود هر نوع اختلال کروموزومی یا نقص مادرزادی سریع‌تر نسبت به تشخیص دقیق آن اقدام کند.

آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری را جدی بگیرید

زمان انجام آزمایش غربالگری

غربالگری سه ماهۀ اول، بین هفته‌‌های ۱۱ تا ۱۴ تجویز می‌شود. این آزمایش شامل یک آزمایش خون به همراه سونوگرافیnt است. در این غربالگری، متخصص زنان با بررسی نتیجۀ آزمایش خون که سطح hcg یا پروتئین a پلاسما مادر (papp-a) را می‌سنجد، به همراه سونوگرافی nt که میزان ضخامت پوست پشت گردن جنین را اندازه‌گیری می‌کند، احتمال وجود اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون و تریزومی ۱۸ را مشخص می‌کند.
آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری را جدی بگیرید
آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری را جدی بگیرید

تحلیل آزمایش غربالگری

نتیجۀ آزمایش غربالگری سه ماهۀ اول، فرد را در سه دستۀ پرخطر، خطر متوسط یا کم‌خطر دسته‌بندی می‌کند.
درصورتی‌که نتیجۀ آزمایش پرخطر باشد، برای تشخیص قطعی هر گونه نقص، یک آزمایش تهاجمی و تشخیصی مانند نمونه‌برداری از پرزهای جفت یا cvs انجام خواهد شد.
درصورتی‌که فرد در گروه با خطر متوسط دسته‌بندی شده ‌باشد،غربالگری سه ماهۀ دوم باید انجام شود. البته بدلیل اینکه سقط جنین در هفته های بالاتر از هفته نوزدهم بارداری قانونی نیست، تمامی ازمایشات بررسی ناهنجاری جنین و تست های غربالگری باید قبل از هفته نوزده بارداری انجام شود.
شما در کدام هفته از بارداری هستین؟
آزمایش‌های سه ماهه اول بارداری‌تون رو انجام دادید؟