آموزش تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین
آموزش تنگ کردن شلوار جین گشاد

شلوار جین گشاد و بلند بخش زیادی از کفش های شما پنهان می کند و پایین آن ساییده می شود. از سوی دیگر، شلوار مناسب و اندازه، تمام کفش را نشان می دهد. از کفش های صاف و بدون پاشنه تا صندل ها، کفش های زنانه و چکمه ها، همه ی کفش های زیبای خود را با تغییر شلوار جین معمولی به شلوار جین تنگ، به نمایش بگذارید. در ادامه با نحوه تنگ کردن شلوار جین گشاد و بلند آشنا می شویم.

 

مواد و وسایل مورد نیاز:

– گچ
– متر اندازه گیری
– سنجاق های خیاطی
– قیچی پارچه
– چرخ خیاطی با یک سوزن به اندازه 100/16
– نخ هماهنگ یا متضاد
– اتو و میز اتو

 

مرحله اول: اندازه گیری کنید و برش جدید بزنید.

شلوار جین را بپوشید و از یک دوست بخواهید که خط برش جدیدی را سنجاق بزند. شلوار جین را در بیاورید و 1 اینچ به خط جدید اضافه کنید. این خط جدید را با گچ علامت گذاری کنید و با قیچی تیز برش دهید.

بنر گل من و تو

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین
مرحله اول

 

مرحله دوم: کنار درزهای جدید را سنجاق بزنید.

شلوار جین را به داخل برگردانید. روی صندلی بایستید و دوستتان درزهای جدید دو طرف را سنجاق بزند. درز را به سمت پایین باریک کنید تا باریکترین قسمت، مچ پا باشد. اطمینان حاصل کنید که دوستتان درزهای جدید را با کمی آزادی سنجاق بزند تا بتوانید جین را به راحتی در بیاورید.

اگر شلوار جین شما در قسمت ران اندازه باشد و درز جدید از زیر ران شروع شود، درز جدید را در راستای درز موجود ایجاد کنید و به تدریج درز را به سمت پایین باریک کنید.

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین
مرحله دوم

 

مرحله سوم: شلوار جین را در بیاورید.

شلوار جین را در بیاورید. می توانید در امتداد خط سنجاق با گچ علامت گذاری کنید، یا می توانید سنجاق ها را در هنگام دوختن درزهای جدید در بیاورید.

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین
مرحله سوم

 

مرحله چهارم: درزهای جدید را بدوزید.

چرخ خیاطی خود را برای دوخت پارچه ضخیم تنظیم کنید. از بالای خط سنجاق شروع کنید و در راستای خط با طول کوک متوسط با استفاده از یک سوزن 100/16 بدوزید. سنجاق ها را در حین دوخت در بیاورید. برای درز جدید به اندازه 1/2 اینچ آزادی بگدارید و بقیه را بچینید.

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین
مرحله چهارم

 

مرحله پنجم: لبه ها را اتو کنید و  سنجاق بزنید.

1/2 اینچ از پایین هر پاچه شلوار را با یک اتو داغ اتو کنید و سپس 1/2 اینچ سمت دیگر را اتو کنید. سپس سنجاق بزنید.

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین
مرحله پنجم

 

مرحله ششم: لبه جدید را بدوزید.

لبه جدید را بدوزید. سنجاق ها را در حین دوخت در بیاورید. اگر می خواهید که کوک ها دیده شوند، از نخ با رنگ متضاد استفاده کنید. اگر نمی خواهید که کوک ها دیده شوند، از نخ با رنگ هماهنگ استفاده کنید.

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین
مرحله ششم

 

امیدوارم از آموزش تنگ کردن شلوار جین گشاد و بلند لذت برده باشید.