گل و گیاه

از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟

از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟
از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟

داوودی، شمعدانی، رز، نسترن و بِه ژاپنی جزو گیاهانی هستند که می توانند در پاییز تکثیر شوند. از اواخر پاییز و حتی اوایل زمستان می توان به تکثیر این گیاهان پرداخت. در این زمان گیاه تا رسیدن فصل بهار فرصت کافی برای ریشه درآوردن دارد و در فصل بهار برگ‌های جدید روی آن سبز می‌شود و غنچه‌های کوچک و زیبا روی آن ظاهر می شود.

کی قلمه بگیرم؟

زمانی به این کار اقدام کنید که عمر گلها تمام شده باشد. در اغلب نقاط ایران که هوا معتدل است، عمر گلهای داوودی، شمعدانی یا رز در اواخر پاییز به پایان می رسد. آن زمان موقع خوبی برای گرفتن قلمه است.

از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟
از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟

چگونه ساقه را ببرم؟

ساقه ها را به صورت مورب ببرید طول  مناسب برای قلمه داوودی هفت تا پانزده سانتی متر، برای شمعدانی ده سانتی متر و برای رز و بِه ژاپنی بیست سانتی متر است.

از کدام ساقه ها قلمه بگیرم؟

بوته ها یا درختچه هایی که به منظور گرفتن قلمه انتخاب می شوند، باید سالم و سرحال و به دور از آفات و امراض باشند. قلمه ها را از ساقه های ضخیم و نیمه خشبی بگیرید. ساقه ها کمی چوبی شده باشند. قلمه ها را در ماسه قرار دهید، طوری که در قسمت هوایی چند جوانه (حداقل دو جوانه) وجود داشته باشد.تعدادی از برگهای روی قلمه را دور بیندازید. نگهداشتن دو برگ روی هر قلمه کفایت می کند. قلمه ها را آبیاری کرده و روی آنها را با نایلون بپوشانید و با نخ، نایلون را به جعبه ببندید.

حتما مطالعه کنید
تکثیر گیاهان از طریق برگ | ریشه دار کردن برگ گیاهان

قلمه ها را کجا قرار دهم؟

جعبه یا گلدانی که قلمه ها را در آن کاشته اید، در داخل ساختمان و در محل گرم و سایه قرار دهید. هر روز نایلون را کنار زده، به قلمه ها آب بدهید و دوباره روی آنها را با نایلون بپوشانید. این کار موجب افزایش رطوبت نسبی محیط قلمه ها گشته، به ریشه زایی آنها کمک می کند. بعد از چند هفته قلمه ها ریشه می زنند که باید به محل جدیدی منتقل شوند. اواخر زمستان قلمه های ریشه دار را در باغچه بکارید.

منبع: پایش

ارسال پاسخ