از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟

از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟
از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟

داوودی، شمعدانی، رز، نسترن و بِه ژاپنی جزو گیاهانی هستند که می توانند در پاییز تکثیر شوند. از اواخر پاییز و حتی اوایل زمستان می توان به تکثیر این گیاهان پرداخت. در اين زمان گياه تا رسيدن فصل بهار فرصت كافي براي ريشه درآوردن دارد و در فصل بهار برگ‌های جديد روی آن سبز مي‌شود و غنچه‌های كوچك و زیبا روی آن ظاهر می شود.

کی قلمه بگیرم؟

زمانی به این کار اقدام کنید که عمر گلها تمام شده باشد. در اغلب نقاط ایران که هوا معتدل است، عمر گلهای داوودی، شمعدانی یا رز در اواخر پاییز به پایان می رسد. آن زمان موقع خوبی برای گرفتن قلمه است.

از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟
از چه گیاهانی در پاییز میتوانم قلمه تهیه کنم؟

چگونه ساقه را ببرم؟

ساقه ها را به صورت مورب ببرید طول  مناسب برای قلمه داوودی هفت تا پانزده سانتی متر، برای شمعدانی ده سانتی متر و برای رز و بِه ژاپنی بیست سانتی متر است.

بنر گل من و تو

از کدام ساقه ها قلمه بگیرم؟

بوته ها یا درختچه هایی که به منظور گرفتن قلمه انتخاب می شوند، باید سالم و سرحال و به دور از آفات و امراض باشند. قلمه ها را از ساقه های ضخیم و نیمه خشبی بگیرید. ساقه ها کمی چوبی شده باشند. قلمه ها را در ماسه قرار دهید، طوری که در قسمت هوایی چند جوانه (حداقل دو جوانه) وجود داشته باشد.تعدادی از برگهای روی قلمه را دور بیندازید. نگهداشتن دو برگ روی هر قلمه کفایت می کند. قلمه ها را آبیاری کرده و روی آنها را با نایلون بپوشانید و با نخ، نایلون را به جعبه ببندید.

قلمه ها را کجا قرار دهم؟

جعبه یا گلدانی که قلمه ها را در آن کاشته اید، در داخل ساختمان و در محل گرم و سایه قرار دهید. هر روز نایلون را کنار زده، به قلمه ها آب بدهید و دوباره روی آنها را با نایلون بپوشانید. این کار موجب افزایش رطوبت نسبی محیط قلمه ها گشته، به ریشه زایی آنها کمک می کند. بعد از چند هفته قلمه ها ریشه می زنند که باید به محل جدیدی منتقل شوند. اواخر زمستان قلمه های ریشه دار را در باغچه بکارید.

منبع: پایش