تکثیر گیاهان خانگی به روش خوابانیدن ساقه

تکثیر گیاهان خانگی به روش خواباندن ساقه

تکثیر به روش خواباندن ساقه با این شکل است که ساقه گیاه مورد نظر را در خاک مرطوب یا پیت در حالی که به گیاه مادری متصل هست انجام میگیرد که در اینن روش پس از تولید ریشه گیاه جدید را از گیاه مادر جدا میکنیم و در محیط کاشت دیگر(گلدان جدا) قرار می دهیم.بیشترین مزیت این روش این است که چون شاخه خوابیده به گیاه مادری متصل است ، مواد قندی ، هورمونها ، آب و مواد غذایی از گیاه مادری به شاخه خوابیده انتقال میابد و گیاه جدید دچار استرس نمیشود.

تکثیر به روش خواباندن ساقه- گل من و تو

بهترین زمان انجام

خواباندن ساقه (شاخه) بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار انجام میشود.گیاهان گلدانی برای این کار مناسب هستند که شاخه های نسبتا درازی برای خواباندن داشته باشند و باید به این نکته نیز توجه کنید که برای گیاه تازه یک گلدان کوچک که حاوی مقدار زیادی کمپوست هست تهیه کنید.

تکثیر پتوس به روش خواباندن ساقه - گل من و تو

روش انجام تکثیر خواباندن شاخه

یکی از شاخه های بلند و سالم گیاه را انتخاب و درون گلدان کوچک بخوابانید در این روش نوک شاخه بیرون از خاک قرار میگیرد. اگر قسمتی از شاخه که در زیر زمین قرار دارد زخمی شود ریشه دهی آسان خواهد بود. قسمتی از شاخه که بیرون از خاک است تولید شاخه و قسمتی از شاخه که در زیر زمین است تولید ریشه خواهد نمود . اجازه دهید تا ریشه دار شود و بتواند به عنوان گیاه مستقل به زندگی ادمه دهد سپس رابطه ی آن را با مادر قطع کنید.

تکثیر مو چسب به روش خواباندن - گل من و تو

بنر گل من و تو

گیاهانی مثل پتوس، موچسب، پاپیتال، دراسنا، ساکسی فراگا، فیکوس، بنجامین، کروتون، لاپاجریا، مومی، یاس با این روش به خوبی تکثیر می شوند.

آنچه در این مطلب مطالعه میکنید: