با 10 باور غلط در مورد خواب آشنا شوید

باور غلط در مورد خواب
باور غلط در مورد خواب

باور غلط در خصوص خواب : باورهای غلط رایجی در مورد خواب هست که ما می‌خواهیم بدانیم کدام‌یک بیشتر بین مردم رواج داشته و مورد قبول واقع‌شده‌اند. برخی از این باورها کاملاً بی‌ضررند، اما تعدادی هم بسیار خطرناکند. صحبت خوابیدن که می‌شود، برخی خوشبختانه غرق خواب‌می‌شوند و دیگران نیاز به کمی کمک دارند تا خواب خوبی در شب را تجربه‌کنند. هزاران راه وجود دارد که افراد سعی‌می‌کنند با آنها خواب خود را بهبود ببخشند و خواب دلچسبی داشته‌باشند. در هر حال بعضی ایده‌ها بهتر از بقیه جواب‌می‌دهند و برخی نیز اصلاً کار نمی‌دهند.

تحقیقات و نظرسنجیهایی در مورد باورهای غلط در مورد خواب صورت‌گرفته‌است. طبق نظرسنجی یک سری باورهای غلط در مورد بهتر خوابیدن افراد وجوددارد. چرا این باورها اشتباهند؟ در ادامه این ده باور را بیان کرده و به علت اشتباه بودن آن می‌پردازیم:

باور غلط شماره1 در مورد خواب:

باور غلط: افرادی معقدند که پایین کشیدن شیشه‌های ماشین یا خاموش‌کردن کولر کمک‌می‌کند زمان رانندگی بیدار بمانید.

بنر گل من و تو

چرا این باور غلط است: طبق بنیاد ملی خواب این راه حلها غیرمؤثر و خطرناکند. بهترین گزینه این است که کنار زده و 15 تا 45 دقیقه چرت بزنید.

باور غلط شماره2 در مورد خواب:

باور غلط: طبق نظرسنجی برخی بر این باور بودند در طول خواب، مغز استراحت می‌کند.

چرا این باور غلط است: بنیاد ملی خواب اینگونه شرح‌می‌دهد که در هنگام خواب ممکن است بدنتان استراحت‌کند، اما مغز فعال بوده، در حال بازسازیست. و به کارکردهای بدن نظارت دارد.

باور غلط شماره3 در مورد خواب:

باور غلط: 50 درصد از افراد باور دارند که نباید خوابگردها را از خواب بیدار کرد.

چرا این باور غلط است: یک خوابگرد ممکن است خودش را در خطر بیندازد. پس بیدار کردن خوابگردها اهمیت دارد. متخصصان پیشنهادمی‌کنند آنها را راهنمایی کنیم تا به تخت خود برگردند.

باور غلط شماره4 در مورد خواب:

باور غلط: بعضی معتقدند که افراد فقط هنگام خواب عمیق رویا می‌بینند.

چرا این باور غلط است: بنیاد ملی خواب خاطرنشان‌می‌کند که رویا در تمام مراحل خواب می‌تواند اتفاق بیفتد. هرچند بیشتر رویاها تمایل دارند در طول خواب REM (حرکت تند چشم) که در طول چرخه سبکتر خواب رخ‌می‌دهد واضحتر باشند.

باور غلط در خصوص خواب
باور غلط در خصوص خواب

باور غلط شماره5 در مورد خواب:

باور غلط: برخی افراد معتقدند اگر تلاش‌می‌کنید بخوابید، بهتر است در تختخواب بمانید.

چرا این باور غلط است: بنیاد ملی خواب توصیه‌می‌کند اگر 20 دقیقه تلاش‌کرده‌اید بخوابید و موفق‌نبوده‌اید، بلندشوید، فعالیتی برای ریلکس کردن در محیط و بخش دیگری از خانه انجام‌دهید. مثلا کتاب بخوانید یا موسیقی گوش‌دهید. ماندن در تختخواب وقتی نمی‌توانید بخوابید بین تخت شما و بیداری رابطه‌ای غیرطبیعی و ناسالم برقرا می‌کند.

باور غلط شماره6 در مورد خواب:

باور غلط: عده قلیلی هم بر این باورند که هنگام خواب هر ساله چندین عنکبوت را هنگام خواب می‌بلعید.

چرا این باور غلط است: طبق سایت Tuck حتما خوشحال می‌شوید بدانید که عنکبوتهای خانگی از فرد خوابیده می‌ترسند. به همین خاطر اطرافش نمی‌خزند.

باور غلط شماره7 در مورد خواب:

باور غلط: افرادی هم متصور هستند که می‌توان کمبود خواب را با خوابیدن آخر هفته جبران‌کرد.

چرا این باور غلط است: هرچند این باور منطقی بنظر می‌رسد، اما تحقیق منتشرشده در زمینه بیولوژی نشان‌داد چنین چیزی اثرات منفی ناشی از بیخوابی و کمبود خواب را در طول هفته جبران‌نمی‌کند. بجای این کار بهتر است برنامه خواب منظمی را در هر شب هفته تنظیم کنیم.

باور غلط شماره8 در خصوص خواب:

باور غلط: برخی بر این باورند که مصرف الکل قبل از خواب به خواب بهتر کمک‌می‌کند. این باور در مورد خواب غلط است.

چر این باور غلط است: بنیاد ملی خواب اعلام داشت که نوشیدن الکل پیش از خواب می‌تواند تعداد دفعاتی را که از خواب شبانه بیدار می‌شوید را افزایش‌دهد.

باور غلط شماره9 در خصوص خواب:

باور غلط: برخی معتقد بر این هستند که خروپف‌کردن همیشه مضر است.

چرا این باور غلط است: طبق اعلام بنیاد ملی خواب، در برخی موارد خروپف کردن می‌تواند نشانه اختلال جدی خواب باشد، که وقفه تنفسی نامیده‌می‌شود. پس این باور در مورد خواب، باوری غلط است.

باور غلط شماره10 خواب:

باور غلط: عده‌ای بر این باورند که خوردن پنیز قبل از خواب خطر خوابگردی را افزایش‌می‌دهد.

چرا این باور غلط است: نه تنها هیچ مدرکی برای حمایت از این باور غیرمعمول در مورد خواب وجود ندارد،  بلکه خوردن پنیر قبل از خواب ممکن است در واقع به شما کمک کند بهتر بخوابید. چون پنیر حاوی تریپتوفان است. (اسید آمینه‌ای که به بدن در تولید سروتینین، انتقال دهنده‌شیمیایی که به خوابیدن کمکمی‌کند، یاری می‌رساند).

مطالب مرتبط :

اینسومنیا یا بی‌خوابی

کم‌خوابی و رابطه آن با چاقی

ایده‌هایی ناب برای چیدمان اتاق خواب نوجوانان