بن سای سرو لاوسون

بن سای سرو لاوسون
بن سای سرو لاوسون

درخت “سرو لاوسون” یا “کامیس پاریس” نوعی شبه سرو بوده که به شبه سرو “لاوسون طلایی” نیز معروف است.
یکی از محبوب ترین نمونه های این گیاه Chamaecparis lawsoniana aurea است. از دیگر نمونه های مورد توجه این گیاهان می توان به گونه Chamaecparis lawsoniana ellwoodii اشاره کرد که در محیط ما به نام “اِلودی” شناخته شده است. این گیاه نیز کوتاه قامت است و شکل عمومی گیاه مخروطی شکل و کشیده است.

خصوصیات گیاهشناسی سرو لاوسون :

سرو لاوسون درختی است هرمی شکل، دارای شاخه های گسترده و آویخته و شاخه اصلی که نوک آن خمیده یا پهن شده است. پوست تنه آن اسفنجی، دارای برجستگی ها و فرورفتگی های فراوان و فلسی است که به رنگ آجری دیده می شود.
این گیاه کوتاه و کندرشد است و حداکثر ارتفاع آن به 4 تا 5 متر می رسد.

نوع خاک

خاک لومی شنی با رطوبت متوسط و زهکشی خوب

نور مناسب

تابش مستقیم آفتاب یا سایه نسبی

بهترین رشد را در نواحی خنک، مرطوب یا ساحلی دارد. به سرمای زیاد حساس است.

آبیاری

یکبار در ماه، آبیاری عمقی برای این گیاه کفایت می کند.

تکثیر سرو لاوسون

تکثیر این گیاهان از طریق کشت بذر، ریشه دار کردن قلمه و انجام پیوند صورت می پذیرد.

بن سای سرو لاوسون
بن سای سرو لاوسون

مشخصات مورفولوژی سرو لاوسون

این درختچه از نوع بن سای های همیشه سبز است و این درختچه کوتاه دارای پوست قهوه ای مایل به قرمز و شاخ و برگ متراکم پرمانند آبی جذاب می باشد . این گیاه مخروط های کوچک کروی تولید می کند که وقتی جوان هستند به رنگ سبز آبی و زمانیکه مسن می شوند به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در می آیند .

محیط مناسب برای رشد

خارج از ساختمان

کوددهی سرو لاوسون

از اوایل بهار تا اواسط پاییز هر دو هفته یکبار

آفات و بیماری ها

از آفات این گیاه شته و پروانه شاخه خوار است.

مراقبت و نکات باغبانی

از اوایل تا اواسط بهار هر ۲ تا ۴ سال یکبار نیاز به تعویض گلدان دارد .