طرز رفتار با دوستان پنهانکار

دوستان پنهانکار
دوستان پنهانکار

آیا برای شما پیش آمده دوستانتان چیزی را از شما پنهان‌کنند؟ دانستن طرز رفتار با دوستان پنهانکار بسیار حائز اهمیت است. آیا همیشه آخرین نفری بوده‌اید که از چیزهای مهم اطلاع‌پیداکرده‌اید؟ پنهانکاری در خیلی مواقع و به دلایلی باعث به هم‌خوردن دوستی  می‌شود. طرز رفتار با دوستان پنهانکار کلید حفاظت از ارتباط است.

وقتی دوستتان شما را در جریان خبرها قرارندهد، شاید احساس‌کنید بهتان کم‌محلی شده‌است. این عمل ساده خودداری از دادن اطلاعات می‌تواند ناراحتتان‌کند. از سوی دیگر، ممکن است دیدتان نسبت به وی عوض‌شود. در هر حال طرز رفتار با دوستان پنهانکار مشکل است، به‌خصوص زمانی که آن شخص دوست نزدیک شما بوده و ارتباط نزدیکتری با او داشته‌باشید.

قبل از اینکه از دست دوست پنهانکارتان عصبانی‌شوید، به مسائل منطقی نگاه‌کنید. برخی از شبکه‌های دوستانتان ممکن است فقط آشنای شما باشند، اما سایر دوستانتان ارتباط عمیق‌تری داشته‌باشند. ممکن است نوع ارتباطتان با آن دوستتان جوری نباشد که اطلاعات مهم را ردوبدل‌کنید، هرچند شاید سالها او را بشناسید. اگر دوست نزدیکتان از شما چیزهایی را مخفی‌می‌کند، نگرانیتان جدی‌تر است.

بنر گل من و تو

حتی اگر در همان لحظه عصبانی هستید، بهتر است زمانی با دوست پنهانکارتان صحبت‌کنید که آرامش داشته و بتوانید احساساتتان را به وضوح بیان‌کنید. با ما همراه باشید تا در مورد اینکه چطور دوستان پنهانکار را شناسایی‌کرده و با آنها رفتارکنید، بیشتر بدانید.

خبر را از چه منبعی دریافت کردید؟

زرز رفتار با دوستان پنهانکار بستگی به موارد زیادی دارد. خبرها به سرعت منتشر‌می‌شوند. شاید از طریق دوست دیگرتان، یا از طریق کسی که دوستتان زیاد با او صمیمی نیست، از رازی خبردار شوید. شاید از طریق رسانه‌های اجتماعی خبر به گوشتان بخورد. اگر خبر را از زبان کسی جز دوستتان شنیدید، انگار دوستتان به شما خیانت‌کرده و هنوز آن خبر را به شما نگفته‌است. صبر پیشه‌کنید. ممکن است یک سری دلایل وجود داشته‌باشد:

  • رازی که شما شنیده‌اید کاملاً دقیق نباشد.
  • دوستتان از این قضیه شرمسار است.
  • دوستتان نمی‌داند که سایرین از رازش خبر دارند.
  • دوستتان منتظر اطلاعات بیشتری است تا به شما اطلاع‌دهد.
  • دوستتان به شما عتماد ندارد.

تمام احتمالات را در نظربگیرید و سریع در مورد دوستتان تصمیم‌گیری نکنید. چگونگی و طرز رفتار شما با دوست پنهانکارتان می‌تواند نقطه برگشت در رابطه دوستی شما باشد. اگر دوستتان به شما اعتماد‌کند و شما را در جریان قراردهد، احتمالاً رابطه‌تان نزدیکتر می‌شود. در غیر اینصورت می‌توانید با او صحبت‌کنید. اینکه موضوع را با او در میان بگذارید شاید مفید باشد. اما زمانی که هر دو احساس راحتی و امنیت داشته‌باشید این کار ار انجام‌دهید. در واقع در اینجاست که طرز رفتار با دوستان پنهانکارتان اهمیت پیدامی‌کند.

به دوستان پنهانکارتان اعتمادداشته‌باشید

اگر احساس‌می‌کنید دوستتان خبر را از شما پنهان‌کرده، چون به شما اعتماد ندارد، زمان آن رسیده به درون خو مراجعه‌کنید. آیا تا بحال بهانه‌ای به دوستتان داده‌اید تا به شما شک‌کند. اگر عادت‌داشته‌اید در مورد دوستتان یا سایرین شایعه درست‌کنید، پس فرد مورد اطمینانی نیستید. تنها راه ایجاد اعتماد دوباره ثابت کردن این مطلب است که شما دارای خصوصیاتی هستید که دوست خوبی باشید. طوری رفتار کنید که اعتمادش را دوباره جلب‌کنید.

اگر چنین چیزی نبوده، ممکن است دلیل دیگری وجودداشته‌باشد که در مورد این خبر به شما چیزی نگفته‌است. خیلی راحت به روشی غیرمتهمانه موضوع را مطرح و راه حل را پیداکنید.

روبرو شدن با دوستان پنهانکار

اگر احساس می‌کنید راز دوستتان منفی است (اگر رابطه‌ای نامشروع داشته، با اعتیاد دست‌و‌پنجه نرم‌می‌کند، وارد خشونت خانوادگی و غیره شده) به‌آرامی به موضوع اشاره‌کنید. زمان روبرویی با دوستتان صبورباشید و مطمئن‌شوید انگیزه‌تان بیشتر از سر مهربانی است تا اینکه بخواهید در مورد اطلاع‌ندادن به شما بازخواستش‌کنید. این طرز رفتار شما با دوست پنهانکارتان بسیار منطقی است.

با این مطلب شروع‌کنید که به او توجه‌داشته و در مورد رفتارش نگرانید. بعد بدون قضاوت‌کردن به موضوع اشاره‌کنید. بگذارید خودش موضوع را برایتان روشن‌کند، اگر نه اصرارنکرده و صبرکنید تا آمادگی داشته‌باشد.

اگر راز دوستتان منفی نبیست، می‌توانید در موردش از او پرس‌و‌جو کنید. قبل از آن بررسی‌کنید که آیا این راز مستقیماً با شما در ارتباط است، اگر نه، ارزش روبرویی ندارد. ممکن است دلیل مخفی‌کاری اصلاً ارتباطی با شما نداشته‌باشد. برخی افراد در مورد امور شخصیشان بیش از دیگران سخت‌گیرند. وقتی با کسی دوست هستید به این معنا نیست که هر اطلاعات مهمی را با شما درمیان‌بگذارد. ممکن است رفتارش در مورد شما کاملاً موجه‌باشد، یا واقعاً قصد آزار شما را نداشته‌باشد.