کاشت قلمه کاکتوس اپیفیلوم

کاشت قلمه کاکتوس اپیفیلوم
کاشت قلمه کاکتوس اپیفیلوم

کاکتوس Epiphyllum یک گیاه بومی برزیل می باشد که در تپه های جنگل های بارانی رشد می کند. اپیفیلوم به نام ارکید قرمز نیز مشهور است و با شکوفه های قرمز نارنجی بزر گ که شب و روز باز هستند. با خشکی و در سرما به راحتی جوانه می زند. رشد کاکتوس اپیفیلوم خارج از زیستگاه بومی آن نسبتا ساده است، اما باید به درجه حرارت، نور، و آب و هوا توجه ویژه ای شود.

قلمه های اپیفیلوم خود را آماده کنید

قلمه های اپیفیلوم
قلمه های اپیفیلوم

قلمه های اپیفیلوم کاکتوس را باید از بخش های ساقه بالغ جدا کنید.

برگ سالمی را انتخاب کنید.

بنر گل من و تو

قلمه ها باید حدود 10 الی 15 سانتی متر باشند.

نگهداری قلمه های epiphyllum

نگهداری قلمه های epiphyllum
نگهداری قلمه های epiphyllum

قلمه ها را در یک محل خنک و خشک دور از تابش خورشید به مدت 10 تا 14 روز نگه دارید.

مکان های خوب شامل سایبان باغ، حمام یا زیرزمین است. از آنجا که قلمه اپی فیلیوم یک گیاه شاداب است، قلمه می تواند تا یک ماه باقی بماند.

این کار باعث می شود که انتهای قلمه ها که برش خورده است بسته شود و از پوسیدگی آن ها جلوگیری می شود.

کاشت قلمه ها در گلدان های 10 سانتی متری

کاشت قلمه های اپی فیلوم
کاشت قلمه های اپی فیلوم

سه عدد از قلمه ها را در گلدان های 10 سانتی متری با یک سوراخ برای زهکشی در مرکز گلدان بکارید.

گلدان های پلاستیکی را به گلدان های سفالی ترجیح می دهیم.  زیرا آنها به خاک اجازه می دهند رطوبت را برای مدت طولانی حفظ کنند.

شما می توانید قلمه ها را در پرلیت خالص بکارید. ولی وقتی قلمه اپیلیوم ها ریشه دادند باید آنها را به خاک کامل انتقاب دهید.

از آبیاری بیش از حد قلمه ها اپی فیلوم خودداری کنید

آبیاری قلمه های اپیفیلوم
آبیاری قلمه های اپیفیلوم

از آبیاری قلمه ها خودداری کنید تا آنها به خوبی ریشه دار شوند.

در اثر آبیاری بیش از حد قلمه ها پوسیده می شوند.

برای بررسی پوسیدگی، به آرامی بر روی هر برش بکشید. اگر سفت هستند، پس وضعشان خوب است.

اگر احیانا پوسیده شده اند باید قسمت پوسیدگی را برش داده و دوباره آن را بکارید.