گیاه سِس

معرفی علف هرز سِس
معرفی علف هرز سِس

سلام بر دوستان گل من و تو. امروز در مورد علف انگلی گیاه سِس میخوایم حرف بزنیم.

با نام علمی (Cuscuta) از تبار سسیان (Cuscutaceae) که بعضی‌ها از آن به عنوان تنها عضو انگلی خانواده (Convolvulacrae)(پیچک) یاد می‌کنند.

سِس، نام کلی گیاهان انگل و پیچنده‌ای است که به دلیل نداشتن کلروفیل است که انگلی می گویند و با پیچیدن به دور ساقه‌ی گیاهان و با چسباندن مکنده ها خود به برگ های گیاهان آوندی مواد غذایی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. این گیاه فاقد برگ است و به وسیله بذر تکثیر می شود.

بنر گل من و تو

میوه گیاه سِس

میوه گیاه سِس
میوه گیاه سِس

بذر گیاه سِس به مدت بسیار طولانی در خاک می تواند بماند و تا 13 سال در خاک زنده می ماند. گل هایی سفید و صورتی و زرد رنگ به تعداد زیاد در طول ساقه تولید می شود. میوه این گیاه سِس کپسولی است و محتوی 4 بذر می باشد و بذرها به رنگ قهوه ای رنگ متمایل به سبز می باشند.

چرخه‌ی زندگی گیاه سِس

جوانه زنی گیاه سِس در اواخر بهار انجام می شود. گیاهچه سِس بدون ریشه و برگ می باشند. پس از جوانه‌زنی بذرها، گیاهچه‌ها به آهستگی پیچ خورده و چنانچه با گیاه میزبان برخورد نمایند، اندام‌های مکنده‌ی خود را وارد بافت های آوندی گیاه می فرستد. پس از مدتی بخش‌های پایینی گیاه خشک شده و ارتباط آن با خاک قطع می‌شود.

محل رشد گیاه سِس

محل رشد گیاه سِس
محل رشد گیاه سِس

به عنوان یک علف هرز خطرناک ترین علف هرز مزرعه ها به حساب می آید. علف کش شیمیایی انتخابی برای از بین بردن علف هرز انگل سِس وجود ندارد، در صورت ایجاد این علف هرز انگل در مزارع باید تمامی مزرعه همراه با محصول سوزانده شود یا از علف کش‌های عمومی استفاده کرد که موجب از بین رفتن محصول مزرعه می‌شود.