پی ۳۰ یا اس ۱۰ ؟؟؟ مسئله این است ... انتخاب بین بهتر و بهتر تر !! اما کدام یک برتر از دیگری است ...