آشنایی با کود آهن

مواد غذایی گیاهان

سلام میکنم به همه دوستان خوبم در گل من و تو امیدوارم که حالتون خوب باشه یکی از کودهای مورد نیاز گل و گیاه کود آهن که در این مطلب به توضیح اون میپردازیم.کود دارای مواد و عناصر مختلفی می باشد که مواد غذایی مورد نیاز گیاه را در اختیارش قرار داده و باعث رشد بهتر گیاه می گردد. آهن از جمله عناصر مورد نیاز گیاهان می باشد که گیاهان کمبود آن را از طریق مصرف کود آهن تامین می کنند. بدین منظور انواع مختلف کود آهن به وسیله محققان عرصه کشاورزی جهت بهبود و تامین این منظور تهیه شده است.

جهت افزایش کیفیت رشد و همین طور سلامت گیاه کمک از کود آهن به خصوص در مناطق کمبود آهن جز ضروریات استفاده می باشد. انتخاب نوع مناسب این نوع کود و همین طور زمان و نحوه استفاده از جز مسائلی است که باید کشاورزان و باغداران اطلاع داشته باشند تا بتوانند بهترین بهره وری را از مصرف کود آهن جهت مزارع و باغات خود داشته باشند. باید بدانید نیاز هر گیاه به کود متفاوت است با توجه به نوع بوته وضعیت و همچنین شرایط رشد نوع منطقه ای که این گیاه رشد می کند تغییر می کند.

مقدار کود آهن مورد نیاز گیاهان

تصور غلط بعضی از افراد در مصرف بیش از اندازه کود آهن جهت بهبود اشتباه است. استفاده از هر نوع کودی جهت تغذیه خاک و گیاه اگر بیش از اندازه گیاه باشد باعث سمیت یا مرگ گیاه می شود. مصرف عناصر غذایی گیاه از خاک مقدار محدودی است که اگر مقدار آن بیش از اندازه باشد دیگر گیاه برای اجرای عمل تغذیه و آبگیری از خاک دچار مشکل می شود و شادابی و طراوت خود را از دست می دهد. البته کود آهن جز کودهایی است که مصرف زیاد آن خرابی زیادی به بار نمی آورد ولی باید براساس الگوی مصرف آن به گیاه تزریق شود.

فروشگاه اینترنتی EIG-SHOP